การ์ดและอุปกรณ์ประกอบ

บอร์ดชุมชน

แทนชุมชนที่ผู้เล่นต้องดูแล ผู้เล่น 1 คน / 1 ชุมชน

บอร์ดผู้เล่น

แสดงขั้นตอนการเล่น และสำหรับวางการ์ดแต่ละหัวข้อที่ผู้เล่นค้นหาได้

การ์ดเรื่องราว

เป็นการ์ดสถานการณ์จำลอง ที่ผู้เล่นต้องหาองค์ประกอบในการตรวจสอบเรื่องราวตามที่กำหนด

การ์ดอารมณ์

สุ่มเลือกเพื่อแทนการใช้อารมณ์ในการรับเรื่องราว

การ์ดต้นเรื่อง

1 ใน 3 เสาหลักที่ผู้เล่นต้องนำไปประกอบการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของเรื่องราว

การ์ดช่องทางการรับเรื่อง

1 ใน 3 เสาหลักที่ผู้เล่นต้องนำไปประกอบการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของเรื่องราว

การ์ดวิธีตรวจสอบเนื้อหา

1 ใน 3 เสาหลักที่ผู้เล่นต้องนำไปประกอบการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของเรื่องราว

อุปกรณ์ประกอบ

ป้าย Stop เมื่อผู้เล่นเจอผลกระทบของข่าวลือให้หยุดเล่น : ลูกเต๋าขนาด 12 หน้า : เหรียญกระจายข่าวลือ

ตัวอย่างฝากล่อง